नेपाल सरकार

वन तथा वातवरण मन्त्रालय

वनस्पति विभाग

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र

नेपालगन्ज ,बाँके

सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 Research Internको लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-04 View
2 Research Intern सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-14 View
3 इन्टर्न परिचालनका लागि प्रस्ताब आबेदन स्वीकृत सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-19 View
4 सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-07-08 View
© 2020 Copyright : वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्ज ,बाँके
Last Updated: 2021/12/23
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.